Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Chci > Financování

Financování

 

Nové povinnosti při uzavírání koupě nemovitostí

 

Proč nové povinnosti:

Realitní kancelář jako zprostředkovatel realitního obchodu má dle zákona 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (známého pod zkratkou AML zákon)

Zástupce realitní kanceláře/advokát/notář či jiná osoba vystupující jako schovatel má v určitých situacích povinnost oznámit FAÚ (finančně analytický úřad) klienta, u kterého má podezření, že se může jednat o tzv. "praní špinavých peněz". A klienta o tom nemusí vůbec informovat. V některých případech dokonce musí odmítnout poskytnout službu, pro kterou si klient přišel.

Za vše může Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který je tu sice už poměrně dlouho, ale díky neustále novým směrnicím přicházejícím z EU neustále zpřísňuje.

 

Hlavní povinnosti:

·         Osobní identifikace klienta – před poskytováním služeb je zprostředkovatel povinen provést osobní identifikaci klienta na základě předložení průkazu totožnosti

·         Identifikace klienta a jeho kontrola – zprostředkovatel je povinen vyžádat si od klienta doložení, jak přišel k penězům, za které chce koupit nemovitost (například i výpis z bankovního účtu)

 

Pokud po Vás budeme chtít ukázat občanský průkaz a budeme se vyptávat, kde jste přišel ke všem penězům, tak to není z důvodu naší vtíravé zvědavosti, ale protože nám to zkrátka nařizuje zákon.

Dále upozorňujeme naše klienty, aby veškeré finanční prostředky posílali ze svých účtů, které jsou registrovány na jejich jméno uvedené ve smlouvách. V opačném případě jsme povinni provést identifikace majitele účtu, ze kterého prostředky přišly.

 

Více o tom, jaké se zpracováváme údaje se dozvíte v zásadách zpracování osobních informací

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník