Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Chci > Prodat

Chcete prodat nebo pronajmout svoji nemovitost?

 

Rozhodli jste se prodat nebo pronajmout Vaši nemovitost, ale neorientujete se na realitním trhu, v současných zákonech a daňových předpisech? Máte nedostatek zkušeností a obavu abyste něco důležitého nezanedbali? Chcete mít jistotu, že skutečně dostanete dohodnutou kupní cenu na Váš účet?

 

Jako členové Asociace realitních kanceláří České republiky, která je největším profesním sdružením odborníků, obchodníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice Vám dáme záruku profesionality a úspěšného prodeje či pronájmu Vaší nemovitosti.

 

 

 

 Využijte služeb naší kanceláře a vyberte si z několika výhodných možností:

 

 

 A.Kompletní služby při prodeji nebo pronájmu Vaší nemovitosti

 

 • zajištění vstupní prohlídky a pořízení fotodokumentace
 • internetová inzerce na 6 realitních servrech 
 • inzerce na vývěskách v Jindřichově Hradci
 • zaslání nabídky Vaší nemovitosti klientům z naší databáze
 • kompletní právní servis 
 • sepsání smlouvy o budoucí smlouvě kupní
 • sepsání smlouvy o uložení peněz do depozita
 • uložení kupní ceny na našem depozitním účtu  
 • sepsání návrhu na vkladu do katastru nemovitostí
 • vklad smluv do katastru nemovitostí
 • jednání s katastrem nemovitostí a s úřady  v případě jakýchkoliv problémů
 • zajištění vypracování znaleckých posudků soudními znalci
 • zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a jeho podání na finanční úřad
 • vyplacení kupní ceny a podrobné vyúčtování Vaší zakázky
 • v případě pronájmu sepsání nájemní smlouvy
 • předání nemovitosti kupujícímu

 

Cena této služby:

Dohodnutá provize ve výši 3 - 5 % ze skutečně dosažené kupní ceny + DPH v zákonem stanovené výši.

V případě pronájmu 1 - 2 měsíční nájmy dle dohody.

 


 

B. Balíček služeb č. 1

Máte již pro svou nemovitost kupujícího, ale potřebujete zajistit právní servis?

Tento balíček zahrnuje následující služby:

 

 • vypracování kupní smlouvy
 • vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • uložení kupní ceny do depozita a její následné vyplacení po převodu vlastnických práv

 

Jedná se o jednoduchou kupní smlouvu, kde vlastnictví prodávajícího není dotčeno např. zástavním právem, exekucí nebo věcným břemenem apod.

(na listu vlastnictví jsou tyto skutečnosti vyznačeny pod písmeny B1, C, D)

V opačném případě bude konečná cena upravena po vzájemné dohodě.

 

Cena této služby:

8.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši

 

 


 

 

C. Balíček služeb č. 2

Zajišťuje si kupující Vaší nemovitosti hypoteční úvěr a nemá peníze na koupi ihned k dispozici? 

Tento balíček zahrnuje následující služby: 

 

 • vypracování smlouvy o budoucí smlouvě kupní
 • uložení zálohy kupní ceny do depozita
 • vypracování kupní smlouvy 
 • vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • uložení doplatku kupní ceny do depozita a její následné vyplacení po převodu vlastnických práv

 

Cena této služby:

10.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši

 

 


 

 

D. Balíček služeb č. 3

Kupní smlouvou vše nekončí.........víte i o dalších povinnostech, které má prodávající?

Tento balíček zahrnuje následující služby:

 

 • veškeré služby obsažené v balíčku č.1 a v balíčku č.2
 • zajištění vypracování znaleckého posudku soudním znalcem pro stanovení daně z nabytí nemovitých věcí                                                                                      
 • zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

 

Cena této služby:

16.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši

(platba za znalecký posudek není zahrnuta v ceně tohoto balíčku)

 

 


 

 

E. Balíček služeb č. 4

Jste pracovně vytíženi a nemáte čas navštívit potřebné úřady?

Tento balíček zahrnuje následující služby:

 

 • veškeré služby obsažené v balíčku č.1, č. 2 a č. 3
 • podání kupní smlouvy s návrhem na vklad na  Katastrální úřad podle místa příslušnosti prodávané nemovitosti     
 • podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na Finanční úřad podle místa příslušnosti prodávané nemovitosti

 

Cena této služby: 

 18.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši

(správní poplatek ve výši 1.000,- Kč hrazený Katastrálnímu úřadu za správní řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí není zahrnut v ceně tohoto balíčku)

 

 


 

 

Poznámka:

Zájemci o nabízené balíčky  musí předložit veškeré nezbytné listiny potřebné k uzavření kupní smlouvy, které se týkají jak prodávajícího tak i kupujícího.

Ceny výše uvedených balíčků jsou odvozeny z kupních cen do částky 5 milionů Kč.

Pokud kupní cena přesahuje tuto částku, bude konečná cena za služby dohodnuta smluvně.

 

 


 

D. Jednotlivé služby

 

 • Zpracování smluv

 

Nájemní smlouva

Cena: od 3.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši do.....cena dohodou

 

Smlouva o budoucí smlouvě kupní

Cena: od 3.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši do.....cena dohodou

 

Darovací smlouva

Cena: dohodou

 

Směnná smlouva

Cena: dohodou

 

Smlouva o věcném břemeni

Cena: dohodou

 

Kupní smlouva s návrhem na vklad do katastru nemovitostí 

Cena: dle výše kupní ceny

 

1 tis.          - 500 tis...........4.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši

500.001      - 1 mil.............5.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši

1.000.001    - 1,5 mil.........6.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši

1.500.001    - 2 mil............7.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši

2.000.001    - 3 mil............8.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši

3.000.001    - 4 mil............9.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši

4.000.001    - 5 mil..........10.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši

5.000.001   - a více..........cena dohodou

 

 

 • Depozit

 

Cena:

Je součástí zvýhodněných balíčků služeb

 

 

 • Soukromá inzerce nemovitostí

 

Cena:

viz záložka "Chci inzerovat"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník