Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Vybrané pohledy na převod nemovitosti z pozice kupujícího

Vybrané pohledy na převod nemovitosti z pozice kupujícího

Dnes si ve stručnosti uvedeme vybrané pohledy na převod nemovité věci zprostředkovávaný realitní kanceláří z pozice kupujícího - nabyvatele. Pokud zájemce projeví vážný zájem o koupi předmětné nemovitosti, většina z realitních kanceláří jako zástupců prodávajících často vyžadují od budoucího kupujícího úhradu určité částky za rezervaci vybrané nemovité věci. K tomu sepisuje s budoucím kupujícím tzv. rezervační smlouvu, ve které realitní kancelář vystupuje jako zástupce prodávajícího. Zaplacená rezervační záloha není u budoucího kupujícího daňovým výdajem. U rezervační zálohy, která plní pouze zajišťovací funkci, se neuplatňuje DPH. Vyúčtování rezervační zálohy obvykle probíhá podle toho, jak je naplněna uzavřená smlouva. Pokud trvá zájem o koupi, obvykle následuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvy a rezervační záloha se mění na zálohu na kupní cenu, resp. přímo na část kupní ceny. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy zájemcem, rezervační záloha propadá a zůstává jako smluvní pokuta ve prospěch prodávajícího. Smluvní pokuta nepodléhá DPH. Pokud se zájemce s prodávajícím dohodnou na prodeji nemovitosti uzavřou smlouvu o budoucí smlouvě kupní a zájemce může být povinen uhradit zálohu na kupní cenu. Je-li prodávajícím plátce DPH, může přijetí zálohy podléhat odvodu DPH. Prodávající pak vydává daňový doklad. Pokud budoucí kupující uhradí zálohu na kupní cenu v hotovosti vydává prodávající doklad o přijaté platbě. Pozor však na omezení plateb v hotovosti. Platba v hotovosti nemůže přesáhnout částku 270.000,- Kč za jeden kalendářní den. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí však není nutné a zájemce o koupi nemovitosti může s prodávajícím uzavřít rovnou kupní smlouvu, v níž si smluvních strany dohodnou veškeré podmínky prodeje včetně úhrady kupní ceny. Kupní cena může být podle kupní smlouvy hrazena jednorázově nebo v několika splátkách a také z několika zdrojů, tj. např. z vlastních prostředků a z úvěru. V případě, že kupující - fyzická osoba financuje pořízení nemovité věci, která má podobu bytu, rodinného domu nebo stavebního pozemku, formou úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, má při splnění zákonných podmínek nárok na odpočet zaplacených úroků od základu daně z příjmu fyzických osob. Při úplatném převodu nemovité věci kupní smlouvou je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí prodávající. Kupující za daň ručí, tzn. bude vyzván správcem daně k úhradě v případě, že daň neuhradí převodce a správci daně se nepodaří z něj daň vymoci. Převodce a nabyvatel se však v kupní smlouvě můžou dohodnou, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, což je legální, a daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. V roce 2016 by mělo dojít ke změně v osobě poplatníka, kterým by měl být vždy nabyvatel.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník