Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Změna územního plánu

Změna územního plánu

Chcete si na vlastní zahradě vybudovat garáž nebo chcete pole přeměnit na stavební pozemky? Podmínkou je, aby tyto pozemky byly k tomuto účelu v územním plánu obce vymezeny. Pokud ne, budete muset zažádat o změnu...a dosáhnout jí bývá často dost složité a zdlouhavé.

 

Relativně nejjednodušší je prosazení vlastních zájmů ještě před samotným prvním schválením územního plánu. Ve fázi příprav je příslušný úřad povinen návrh na zadání územního plánu předložit k připomínkování svým občanům. Úřad veřejné projednávání návrhu územního plánu oznámí občanům veřejnou vyhláškou a zajistí, aby od doby zveřejnění vyhlášky byl návrh nového územního plánu alespoň 30 dní přístupný k veřejnému nahlédnutí. Poté do 15 dnů od veřejného projednání má každý, včetně vlastníků jednotlivých pozemků, právo uplatnit své připomínky. K pozdějším námitkám se již nepřihlíží. K návrhu se mohou vyjádřit také sousední obce, avšak samotné schválení podléhá odsouhlasení ze strany nadřízeného úřadu, kterým je buď krajský úřad (pro obce a města) nebo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (pro kraje).

 

V současné době však velká část obcí má svůj vlastní územní plán schválen. Z tohoto důvodu je vždy potřeba žádat o změnu územního plánu. O změnu územního plánu (využití území) může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, ale i OSVČ. Žádost se podává písemně na příslušný městský nebo obecní úřad, na jehož území se pozemek nachází. Ve větších městech se žádostmi zabývá zpravidla odbor regionálního rozvoje. Žádost se podává na předepsaném formuláři "Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území", který upravuje vyhláška č. 503/2006 Sb., příloha č. 5. Ke stažení je na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Vyřízení žádosti by podle zákona "mělo proběhnout bez zbytečných průtahů ve lhůtě přiměřené", nicméně záleží na každém příslušném úřadu, jak často se žádostmi o změnu územního plánu zabývá. Není neobvyklé, že zastupitelstvo o návrzích na změnu územního plánu jedná jednou za rok, avšak někdy to bývá i jednou za čtyři roky. Záleží mimo jiné na počtu podaných žádostí. Poplatek za vydání rozhodnutí o změně činí podle aktuálního sazebníku 1000,- Kč. Zákon však také obcím umožňuje po žadatelích požadovat část nebo kompletní úhradu nákladu souvisejících s provedením změny.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník