Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Měření výskytu radonu

Měření výskytu radonu

Předtím než začneme s výstavbou nového domu, je nejprve vhodné si zjistit, jaké je radonové riziko daného pozemku. Dosud nejsou k dispozici tak podrobné geologické mapy, ze kterých by bylo možné odečíst radonové riziko konkrétního pozemku. Proto se vychází z přímého změření tohoto rizika. To provádí specializované firmy, které k této činnosti musí mít povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podle skutečně zjištěného radonového rizika stavebního pozemku by měla být provedena přiměřená protiradonová opatření (dle ČSN 73 0601). Před kolaudací je vhodné účinnost provedených opatření zkontrolovat tím, že se změří koncentrace radonu v dokončené stavbě.

 

Pokud máte v úmyslu používat vlastní studnu, doporučuje se nechat stanovit obsah přírodních radionuklidů ve vodě. Doporučuje se také nechat prověřit starší stavební materiály, které případně chcete ke stavbě použít (např. staré materiály vyráběné z popílků a škváry). Jak lze zjistit, kolik je radonu ve stávajícím domě? Nejjednodušší a přitom dostatečně věrohodné je změřit roční průměrnou hodnotu pomocí tzv. stopových detektorů, které se umístí do vybraných místností objektu na dobu jednoho roku. Tento průzkum organizují v rizikových oblastech okresní úřady spolu s místní samosprávou. Pokud potřebujete zjistit koncentraci radonu rychleji (např. před rekonstrukcí nebo při kolaudaci domu), lze objednat krátkodobá měření u specializovaných firem, které k této činnosti musí mít povolení SÚJB. Tato měření trvají obvykle minimálně 1 týden. Při objednávání jakéhokoliv měření v oblasti přírodní radioaktivity Vám doporučujeme, abyste si ověřili, zda firma, která Vám nabízí své služby, má k uvedené činnosti platné povolení. Seznam těchto firem je na internetové stránce www.sujb.cz.

 

Koncentrace radonu v domě se může velmi významně měnit. Silně ji ovlivňuje jednak větrání, jednak změny v přísunu radonu z podloží. Pokud radon proniká ze země, je jeho přísun ovlivněn podtlakem v budově, který závisí na rozdílu venkovní a vnitřní teploty. Proto jsou zpravidla velmi rozdílné koncentrace radonu ve dne a v noci i v jednotlivých dnech v létě a zimě. Vyšší hodnoty bývají obvykle v noci a v topném období. Doporučuje se proto dům posuzovat přednostně podle dlouhodobé průměrné koncentrace radonu, krátkodobá měření provádět spíše v topném období a za omezeného větrání.  Je-li naměřena v budově hodnota jen mírně převyšující 200 Bq/m3, stačí rozumně zvýšit větrání. Je-li naměřena podstatně vyšší hodnota, je zpravidla třeba provést stavební úpravy. Byla vypracována již řada typů protiradonových opatření. Co se týká finančních dotací,  stát uvolňuje na provedení protiradonových opatření ve stávajících objektech omezené finanční prostředky. Je-li v domě zjištěna průměrná koncentrace radonu převyšující hodnotu 200 Bq/m3, můžete požádat na Vašem okresním úřadu o příspěvek na protiradonová opatření. Příspěvek se poskytuje odstupňovaně podle naměřené koncentrace radonu. Na příspěvek ovšem není právní nárok. Pokračování příště……….

 

 

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník