Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Katastr nemovitostí České republiky

Katastr nemovitostí České republiky

Katastr nemovitostí (KN) vznikl ke dni 1.1.1993 podle zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

KN je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis, popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky, kde základní územní jednotkou je katastrální území a jeho operát mimo jiné tvoří soubor geodetických informací (katastrální mapa včetně jejího číselného vyjádření ve stanovených katastrálních územích) a soubor popisných informací (údaje o katastrálních územích, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech a skutečnostech, stanovených zákonem).

Údaje z KN poskytují pracoviště katastrálních úřadů (KP Jindřichův Hradec, Scheinerova 1114/II, tel. 384 370 140) ve formě veřejných listin.

K údajům vedeným ve formě počítačových souborů může každý získat dálkový přístup pomocí počítačové sítě do centrální databáze, aktualizované z podkladů, průběžně dodávaných katastrálními pracovišti nebo požádat o hromadný výdej údajů ve standardních výměnných formátech, případně o kopie katastrálních map ve formě rastrových souborů. Vstupem do aplikace Nahlížení do KN je možno bezplatně získávat vybrané informace o parcelách a budovách evidovaných v KN, včetně informace o jejich vlastnictví a informace o stavu některých řízení na pracovištích katastrálních úřadů.

 

Užitečné odkazy:

Dálkový přístup do KN: https://katastr.cuzk.cz/uvod/

Nahlížení do katastru nemovitostí ČR: http://nahlizenikokn.cuzk.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální:  http://www.cuzk.cz/

Katastrální zákon: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/katastr/

 

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník