Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Jak změnit údaje v katastru nemovitostí

Jak změnit údaje v katastru nemovitostí

V katastru nemovitostí jsou na listech vlastnictví evidovány různé údaje o vlastnících a nemovitostech. Tyto údaje se během života mohou měnit, aniž by se měnil samotný vlastník nemovitosti, a jejich změna se tedy nedokládá například kupní nebo darovací smlouvou. Tyto údaje může vlastník měnit pomocí předepsaných formulářů, které jsou dostupné na stánkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

 

Hned na začátku najdeme soubor s vysvětlivkami pro vyplnění jednotlivých formulářů a seznam příloh nezbytných k ohlášení změn. Všechny lze najít v oddílu II. a III tohoto seznamu. Nikdo není neomylný, a proto je zde velice důležitý formulář s názvem Návrh na opravu chyby. Vlastník zde upozorní Katastrální úřad na chybný údaj, který mohl vzniknout z různých příčin jako chyba v psaní, měření, výpočtu výměr, nepřesností, nesprávnostmi v listinách apod.

 

Dále je zde formulář pro Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném, ve kterém úřadu ohlásíme, že se nám změnilo jméno, příjmení, trvalé bydliště, popřípadě přidáme tituly před a za jméno. U fyzické osoby evidované v evidenci obyvatel není nutné dokládat údaje, které jsou v evidenci obyvatel u této osoby zapsány.

 

Následuje formulář pro ohlášení změny údajů o stavbě. Toto se týká změny obvodu stavby přístavbou, odstraněním části stavby nebo rozdělením dosavadní stavby na dvě a více staveb a také jiných údajů o stavbě, kdy se mění typ stavby nebo způsob využití (stavba pro individuální rekreaci na rodinný dům). U jednotlivých jednotek můžeme dalším formulářem ohlásit změnu typu a způsobu využití (třeba byt na nebytový prostor), a zejména změnu výše spoluvlastnického podílu na společných částech domu příslušející k jednotce.

 

Také u pozemků lze měnit jejich druh, způsob využití a způsob ochrany. Příkladem může být změna orné půdy na trvalý travní porost.  K většině změn u pozemků musíme dodat souhlasy různých úřadů a institucí. Můžeme si zde stáhnout velice přehlednou tabulku, kde jsou znázorněny všechny možnosti změn jednotlivých druhů pozemků, a která uvádí všechny nezbytné podklady k provedení těchto změn. Současně se zde dozvíme, jaké přílohy je nutné ke změně dodat, na základě jakého zákona a vyhlášky, a který příslušný úřad tento souhlas vydá.

 

Všechny potřebné formuláře najdete na: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-FORMULARE

 

 

 

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník