Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Jak vybrat pozemek pro stavbu rodinného domu

Jak vybrat pozemek pro stavbu rodinného domu

Předtím, než začneme důkladněji uvažovat o koupi určitého pozemku ke stavbě rodinného domu, měli bychom si nejprve zjistit základní důležité informace.

 

Jednou z nich jsou vlastnické poměry pozemku. Z listu vlastnictví nebo z náhledu do katastru nemovitostí si musíme zkontrolovat vlastníka nemovitosti. Na listu vlastnictví prostudujeme zejména část B, zda zde před číslem pozemku není písmeno P, které značí plombu, tj. že na tuto nemovitost byl již podán návrh na vklad práva (vlastnického, zástavního, předkupního...). Znamená to, že současný majitel již nemovitost jednou prodal nebo si na ni půjčil peníze. Zkontrolujeme také část C, abychom věděli, zda na pozemku nevázne zástavní právo, zda není zatížen věcným břemenem nebo na něj není uvalena exekuce.

 

Informujeme se také o ceně pozemku. Cena za kterou se pozemek prodává, je cenou tržní, a může se značně lišit od odhadů soudního znalce. Uvedu některé faktory ovlivňující cenu pozemku: vzdálenost a dosažitelnost  většího města, lokalita - např. blízkost lesa, inženýrské sítě (vybudování sítí na levnějším pozemku, může stát více než zasíťovaný dražší pozemek).

 

Dalším krokem by mělo být nahlédnutí do územního plánu na obecním či stavebním úřadě nebo na odboru územního rozvoje okresního úřadu. Zde se dozvíme především to, jestli je pozemek v oblasti, kde se mohou stavět rodinné domy. Dále to jaké jsou možnosti a požadavky lokality pro připojení na technickou infrastrukturu, komunikační propojení a případné další regulativy územního plánu. Z plánu zjistíme i další velmi důležité informace jako například, jestli na vybraný pozemek není uvalena stavební uzávěra, jestli pozemek neleží v ochranném pásmu, v chráněném krajinném území nebo v záplavovém území. Velmi vhodné je také se informovat, jak bude okolí pozemku vypadat za několik let a zda např. za zahradou nepovede dálnice. Případná stavební omezení např. vzdálenost domu od hranice silnice, výška hřebene, tvar a barva střechy, maximální zastavěnost pozemku v %... a další jsou také uvedeny v územním plánu dané obce.

 

Pokud není územní plán zpracován, je vhodné před koupí pozemku provést územní řízení, ve kterém stavební úřad potvrdí, zda je možné na pozemku postavit zamyšlenou budovu. V této přípravné fázi před koupí je nutné zjistit všechny možné další podmínky, které by mohly ovlivnit stavbu jako například orientace pozemku, vzdálenosti a výška sousedních objektů, délka slunečního svitu v různých ročních obdobích, svažitost terénu, případný hluk v okolí, výskyt podzemní vody a radonu a podobně. Teprve po pečlivém zvážení všech zmíněných okolností přistoupíme k samotné koupi pozemku.

 

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník