Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Jak to bude dál s převody družstevních bytů

Jak to bude dál s převody družstevních bytů

V Česku nyní existuje více než 700 tisíc družstevních bytů. Obyvatelé těchto bytů, kteří v minulosti podle zákona požádali o převod bytu do osobního vlastnictví, by měli mít šanci toto právo uplatnit až do roku 2020. Rozhodl tak v červenci Senát, když projednával poslaneckou novelu zákona o vlastnictví bytů.

 

Sněmovna původně schválila prodloužení této lhůty až do roku 2040. Senát jí ale tento návrh vrátil s příslušným pozměňovacím návrhem. Jedna z novel zákona o vlastnictví bytů stanovila, že právo na uzavření smlouvy o převodu lze uplatnit do 1. července 2010. Jestliže ale nebyla uzavřena smlouva do 30.června 2000, skončila by zvláštní desetiletá promlčecí lhůta dnem 1.července 2010.  Lhůta tedy měla vypršet již v příštím roce a mnohým družstevníků by proto reálně hrozilo, že by mohli přijít o možnost získat byt do vlastnictví. Sněmovna teď bude muset o senátním návrhu rozhodnout zřejmě na své zářijové schůzi.

 

Převody bytů do vlastnictví provázejí některé problémy. Desítky tisíc družstevníků se dohodly s družstvem na převodu bytů do vlastnictví k určitému termínu, ale k převodu často z různých důvodů nedošlo. Některá družstva se doposud chovala nečinně, i když věděla, že se lhůta pro převod krátí. U některých komplikovaly převod nesplacené dluhy v bance. Novela má právě tato družstva donutit k akci. Jestliže nájemník o převod požádá a splní všechny povinnosti, bude mít družstvo na převod deset měsíců. Poté bude muset platit pokutu sto korun za každý den prodlení. Nový zákon navíc družstvům nařizuje, aby do deseti měsíců zapsaly všechny byty do katastru nemovitostí. Jestliže tento požadavek nesplní, budou jim hrozit další sankce.

 

Dva z poslanců ODS také původně navrhovali, aby se zcela prolomila lhůta pro podávání žádostí o převod bytů, která skončila v roce 1995, a aby žádosti bylo možné podávat dále. Tuto změnu ale sněmovna neschválila. Obyvatelé, kteří tedy nestihli požádat o převod bytu do roku 1995, už nyní žádat nemohou. Valná většina družstev si však už sama dala do stanov, že budou převádět i byty nájemců, kteří si nestihli požádat. Uvádí to předseda Svazu českých a moravských bytových družstev. O převod bytu by měl mít šanci požádat i dědic nájemníka družstevního bytu. Pokud družstevník včas vyzval družstvo k převodu bytu do vlastnictví, právo na uzavření smlouvy se vztahuje i na jeho právního nástupce. Jestliže zákon schválí Senát a podepíše ho prezident, začne platit od začátku příštího roku.

 

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník