Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

  20.07.2016:
  Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

  15.07.2016:
  Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

  22.06.2016:
  Objem hypoték v květnu překonal 20 miliard. Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v dalším období?

  13.06.2016:
  Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

  07.06.2016:
  Ceny bytů rostou meziročně o 10 procent

  06.06.2016:
  Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?

  01.06.2016:
  Správný čas na investici do rekreačního objektu

  26.05.2016:
  Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývá necelý týden

  >>Archiv aktualit<<

Reklama

Home > Poradna > Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí

Zákon rozlišuje daň z pozemků a daň ze staveb. Dani z pozemků podléhají pozemky vedené v katastru nemovitostí (např. zahrada, vinice, orná půda). Pozemky zastavěné stavbami v rozsahu půdorysu stavby, lesní pozemky (kromě hospodářských lesů) a vodní plochy (kromě rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb) nejsou předmětem daně z pozemků. Dani ze staveb podléhají zkolaudované nemovité stavby, stavby nezkolaudované, ale užívané, a stavby způsobilé k užívání. Takto se zdaňují i byty a nebytové prostory, a to včetně podílu na společných částech stavby.

 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a rozhodný je stav vždy k 1. lednu příslušného roku. Ke změnám, které nastanou v průběhu roku, se nepřihlíží. Pokud tedy například k 1. lednu 2009 vlastníte rodinný dům, jste povinni za něj zaplatit daň z nemovitostí za celý rok 2009, a to i přesto, že jej v únoru hodláte prodat. Jeho nový majitel pak bude platit daň až v roce 2010.

 

Poplatníkem daně z nemovitosti je zpravidla vlastník nemovitosti. V některých případech má tuto povinnost nájemce nebo uživatel pozemku. Pokud nemovitost vlastní, případně si pozemek najímá či užívá více osob, jsou povinny platit daň společně a nerozdílně. Daňové přiznání poté podává pouze jeden z nich jako společný zástupce. Jako nový  majitel nemovitosti musíte do 31. ledna zdaňovacího období podat daňové přiznání k dani z nemovitostí. Podává se finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se  Vaše nemovitost nachází.

 

Pokud přestanete být poplatníkem daně z nemovitosti, musíte to také oznámit finančnímu úřadu, a to nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období. Finančnímu úřadu musíte nahlásit i změnu údajů, které uvádíte v daňovém přiznání a které nejsou rozhodné pro vyměření daně (např. změnu jména nebo adresy), a to do 30 dnů ode dne, kdy nastaly. Povinnost podat daňové přiznání ale mají i ti poplatníci, u nichž ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (například ke změně výměry nemovitosti, druhu pozemku, ke změně v užívání stavby, k nástavbě o další nadzemní podlaží nebo zvýšení půdorysu stavby přistavěním). V tomto případě můžete podat úplné daňové přiznání, ale postačí i dílčí přiznání, kde uvedete pouze nastalé změny a vypočítáte celkovou daňovou povinnost se zahrnutím těchto změn.

 

Poplatníků, kteří podali daňové přiznání v některém z předchozích zdaňovacích období, a nedošlo u nich k žádným změnám, se povinnost podat daňové přiznání netýká. K 31. lednu běžného zdaňovacího období je jim vyměřena daň ve výši poslední známé daňové povinnosti a na nich je pouze ohlídat si, aby daň včas zaplatili.

Doporučujeme

Prodej pozemků u obce Srubec

číslo : 365

Prodej pozemků o celkové výměře 10 186 m2 u obce Srubec, která se nachází v těsné blízkosti Českých ...

Prodej 100,–Kč / m2

Anketa

V jaké cenové relaci byste v současné době mohli financovat pořízení svého bydlení?

Reklama


 


 


 

blog bloger.cz

Články v tisku

   Týdeník