Přihlášení




Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

  20.07.2016:
  Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

  15.07.2016:
  Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

  22.06.2016:
  Objem hypoték v květnu překonal 20 miliard. Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v dalším období?

  13.06.2016:
  Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

  07.06.2016:
  Ceny bytů rostou meziročně o 10 procent

  06.06.2016:
  Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?

  01.06.2016:
  Správný čas na investici do rekreačního objektu

  26.05.2016:
  Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývá necelý týden

  >>Archiv aktualit<<

Reklama

Home > Poradna > Víte, jak nyní získat zelenou dotaci?

Víte, jak nyní získat zelenou dotaci?

Dotační program Zelená úsporám vyvolal hlavně kvůli složitosti podmínek pro přiznávání dotací spíše nedůvěru. Přestože v první vlně byl zájem veřejnosti obrovský a administrační místa zaplavily tisíce zájemců, reálný počet podaných žádostí se v prvních měsících počítal v desítkách. Státní fond životní prostředí, který má na starosti administraci dotací, a Ministerstvo životního prostředí proto podmínky pro žádost a získání podpory výrazně zjednodušily. Díky tomu stoupla hodnota poptávaných financí na přibližně půl miliardy korun. Jde především o dotace na lepší zateplení staveb, na ekologické způsoby topení a na stavbu nových pasivních domů. Celkový objem dotací, které je třeba vyčerpat do konce roku 2012 činí přitom 16 miliard korun.

 

Co se změnilo

 

Důvodem malého počtu žadatelů v první fázi po spuštění programu byl komplikovaný výpočet výsledného příspěvku, který stavebník mohl nárokovat. Systém totiž počítal s tím, že každé z uznaných úsporných opatření podpoří procentuální částkou z konečných nákladů. Změna, která program zpřístupnila většímu počtu žadatelů, spočívá v tom, že se nyní dotace bude vyplácet jako pevná částka na danou úpravu nebo na metr čtvereční obytné plochy. Výhodou pro investora je, že přiznaná dotace může být oproti předchozím pravidlům i výrazně vyšší.

 

Finance na projekt a posudky

 

K podmínkám programu Zelená úsporám patří požadavky na kvalitní zpracování projektu a posouzení účinnosti úsporných opatření. Velká část dotací přitom souvisí s posouzením toho, jakou měla stavba energetickou náročnost před realizací opatření a po ní. Pokud se tedy majitel domu rozhodne o dotace žádat, musí zajistit odborné posouzení a zpracování projektu. Aby se proces zjednodušil a neodrazoval žadatele ani zvyšováním finančních nároků, byla do programu Zelená úsporám zařazena změna, podle níž Státní fond životního prostředí přispěje na projekt a energetické hodnocení, které je nutnou přílohou k žádosti.

 

Jak na zateplení

 

Stropem pro dotaci na zateplení budovy původně bylo 50% z nákladů a k podmínkám patřilo, že při částečném zateplení domu musela být uplatněna minimálně tři z následných úsporných opatření:

 

-          zateplení vnějších stěn

-          zateplení střechy nebo nejvyššího stropu

-          zateplení podlahy

-          výměna oken

-          zavedení nuceného větrání s rekuperací tepla

 

 

Současná úprava nevyžaduje kombinaci opatření a pro získání státní podpory stačí udělat kterékoli z nich. Systém si ovšem nadále klade podmínku, aby provedené opatření přineslo dostatečný energetický efekt. Pokud se po úpravách v objektu ušetří 20% energie, vznikne nárok ne pevný příspěvek odvozený z velikosti podlahové plochy. U rodinných domů je to 650 Kč/m2, v bytových domech 450 Kč/m2. Jestliže stavební úprava přinese vyšší, 30% úsporu, zvyšuje se dotace na 850, resp. 600 Kč/m2. V tomto případě také není nutné pro žádost řešit, které z nákladů budou dotovány, pro stavbu se ale musí používat takové zateplovací systémy, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií (na www.zelenausporam.cz nebo webu SFŽP).

 

Vlastník domu může zažádat o dotaci na částečné zateplení nejvýše jednou pro každý objekt, podruhé může žádat až na celkové zateplení. V tomto případě nadále musí splnit poměrně přísný standard: dům po úpravách má de facto vyhovět standardu nízkoenergetické stavby se spotřebou energie menší než 70 kWh/m2 obytné plochy. Výhodou proti původním podmínkám nyní je zvýšení příspěvku o 250 korun na metr čtvereční u rodinných domů, o 150 korun u bytových domů. Hodnota dotace je pak 1550 Kč/m2 v rodinných domech, 1050 Kč/m2 v bytových domech.

 

 

I další tituly výhodněji

 

Další dotace programu se týkají ekologických zdrojů topení a ohřevu vody – kotlů na biomasu, tepelných čerpadel a solárně termických panelů. I v těchto případech se program Zelená úsporám otevřel většímu počtu žadatelů. U zdrojů vytápění je novinkou to, že do konce roku 2010 můžete získat příspěvek na tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu u jakékoliv novostavby (v původních pravidlech byla dotace omezena na nízkoenergetické domy). Dotace se vyplácí jako pevná částka a je zvýšena o 15000 Kč, takže kotel na biomasu může být dotován částkou 80 až 95 tisíc Kč, tepelné čerpadlo částkou 50 až 75 tisíc Kč.

 

 

V případě solárních kolektorů používaných na přitápění a ohřev vody lze rovněž získat dotaci jako pevnou částku a pro získání podpory stačí instalovat výkon 1500 kWh, dotace u rodinného domu se pohybuje mezi 55 a 80 tisíci Kč. Poslední podporovanou oblastní je výstavba domů v pasivním standardu. Zde stát zjednodušil situaci v tom, že zrušil povinnost vybírat realizační firmu ze seznamu SFŽP a dotaci zvýšil o 30 tisíc Kč u rodinných domů  a o 10 tisíc Kč na byt v bytových domech.

 

 

Firmy Zelená zajímá

 

K rozšíření počtu žadatelů o dotace z programu Zelená úsporám přispívá i aktivizace stavebních firem, které ve snaze o získání zakázek nabízejí zpracování, a dokonce i vyřízení formalit spojených s žádostí o podporu. V jejich nabídce se objevují např. poradenská centra, která nabízejí vypracování studie návratnosti energeticky úsporných opatření, odhad možné výše dotace s odborným stanoviskem celkových investičních nákladů a celkové návratnosti projektu, včetně energetického auditu. V případě větších zakázek berou firmy mnohé z úkonů do vlastní režie nebo je nabízejí za nižší ceny. Ve spolupráci s firmou tak lze dosáhnout i definitivního vyplacení dotace.

 

 

Máte otázky k programu Zelená úsporám?

 

Poradí Vám na Zelené lince 800 260 500, která je funkční ve všední dny od 7.30 do 16 hodin, a také v krajských pracovištích. Nemusíte se objednávat, otevřeno je v pondělí (od 8.00 do 15 hodin), úterý a středu (od 8 do 17 hodin). Ve čtvrtek a pátek nejsou úřední hodiny. Své dotazy můžete také posílat na e-mail dotazy@zelenausporam.cz.

 

Pro zasílání připomínek ke smlouvám a vyrozuměním o podpoře slouží adresa administrator@zelenausporam.cz. Schránka je určena pro případy, kdy žadatel změnil trvalé bydliště, číslo účtu, nebo například nesouhlasí se stanovenou výší podpory. Pro dotazy firem, které mají zájem se zapsat do seznamů odborných dodavatelů nebo do seznamu výrobků a technologií či potřebují informace k registraci, je každý všední den od 7.30 do 16 hodin k dispozici telefonní linka 267 994 117 a e-mailová poradna na adrese info@zelenausporam.cz. Poradnu Zelená úsporám nově najdete také v Informačním centru Ministerstva životního prostředí na adrese Vršovická 65, Praha 10, telefonní spojení 267 122 302, 267 122 358, 267 122 053 každý pracovní den od 8 do 18 hodin.

 

Pro dotazy k dokumentaci (tepelně technické výpočty), která slouží jako podklad pro žádost o dotaci, a také pro dotazy kde najít příslušné odborníky, můžete využít Informační centrum ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) na e-mailové adrese info@ckait.cz. Pokud si nevíte rady s odbornými termíny, popřípadě chcete konzultovat konkrétní technické řešení pro dosažení požadovaných energetických úspor, můžete využít novou poradnu odborného portálu pro stavebnictví a energetiku www.tzb-info.cz.

 

Chystáte-li se podat žádost A.1 (celkové zateplení) na panelový dům, musíte splnit podmínky programu Zelená úsporám, ale zároveň také podmínky programu Nový panel. Povinnou přílohou žádosti o podporu bude ve vašem případě posudek Poradenského a informačního střediska programu Nový panel. Na těchto střediscích lze také konzultovat plánované investiční akce.

 

 

 

Převzato z : www.finexpert.cz

Autor: Daniel David

 

Doporučujeme

Prodej pozemků u obce Srubec

číslo : 365

Prodej pozemků o celkové výměře 10 186 m2 u obce Srubec, která se nachází v těsné blízkosti Českých ...

Prodej 100,–Kč / m2

Anketa

V jaké cenové relaci byste v současné době mohli financovat pořízení svého bydlení?

Reklama


 


 


 

blog bloger.cz

Články v tisku

   Týdeník