Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

  20.07.2016:
  Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

  15.07.2016:
  Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

  22.06.2016:
  Objem hypoték v květnu překonal 20 miliard. Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v dalším období?

  13.06.2016:
  Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

  07.06.2016:
  Ceny bytů rostou meziročně o 10 procent

  06.06.2016:
  Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?

  01.06.2016:
  Správný čas na investici do rekreačního objektu

  26.05.2016:
  Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývá necelý týden

  >>Archiv aktualit<<

Reklama

Home > Poradna > Převod bytové jednotky II.

Převod bytové jednotky II.

Vlastnictví bytové jednotky vzniká podle zákona o vlastnictví bytů několika způsoby. Je to vkladem prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí, výstavbou jednotky provedenou na základě smlouvy o výstavbě, na základě dohody spoluvlastníků budovy, na základě rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy nebo po vypořádání společného jmění manželů. Po těchto vypořádáních platí, že podíly na majetku musejí zůstat ve stejné výši.

 

Se vznikem vlastnictví bytové jednotky vzniká i spoluvlastnictví společných částí domu. Proces může nastat i opačný, tzn. že majitelé bytových jednotek chtějí změnit jejich vlastnictví na podílové spoluvlastnictví budovy. Taková dohoda musí být sepsána u notáře, má formu notářského zápisu. Toto je možné udělat i v případě, že majitelem všech bytů v budově je jedna osoba. Pokud původní majitel domu bytovou jednotku prodává, a jedná se o první převod této jednotky do vlastnictví, musí být ve smlouvě uveden kromě obecných náležitostí i popis bytu, jeho příslušenství, podlahová plocha, popis vybavení bytu, určení společných částí domu a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, práva a závazky, která přecházejí z dosavadního vlastníka budovy na vlastníka jednotky.

 

Ke smlouvě se přiloží půdorys všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek. Společné části domu jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek. Při převodu bytu přechází na nového majitele i spoluvlastnické právo ke společným částem domu. Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se vypočítá z poměru velikosti podlahové plochy jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě.

 

S převodem jednotky se převádí i spoluvlastnický podíl na pozemku, v případě, že je vlastník budovy i vlastníkem pozemku.  Dále se převádí práva a povinnosti, které se k dané jednotce vážou. Jedná se zejména o zástavní práva a věcná břemena, která přechází na nového vlastníka. Nový vlastník bytu má povinnost oznámit nabytí bytové jednotky na shromáždění společenství vlastníků.

 

V případě bytů s  tzv.regulovaným nájmem platí při jejich převodech ještě zvláštní ustanovení. Pokud je nájemcem takového bytu fyzická osoba, má dosavadní vlastník bytu, popřípadě vlastník budovy povinnost nabídnout převod bytu tomuto nájemci. Nájemce má na rozhodnutí dobu 6 měsíců. Pokud tuto nabídku v této lhůtě nepřijme, může být byt prodán jinému zájemci. Po dobu dalšího jednoho roku má tento nájemce při prodeji bytu přednostní právo na jeho odkoupení. Nabídka musí být písemná a nájemce má 3 měsíce od doručení nabídky na uzavření smlouvy. Poté jeho právo zaniká.

 

Doporučujeme

Prodej pozemků u obce Srubec

číslo : 365

Prodej pozemků o celkové výměře 10 186 m2 u obce Srubec, která se nachází v těsné blízkosti Českých ...

Prodej 100,–Kč / m2

Anketa

V jaké cenové relaci byste v současné době mohli financovat pořízení svého bydlení?

Reklama


 


 


 

blog bloger.cz

Články v tisku

   Týdeník