Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

  20.07.2016:
  Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

  15.07.2016:
  Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

  22.06.2016:
  Objem hypoték v květnu překonal 20 miliard. Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v dalším období?

  13.06.2016:
  Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

  07.06.2016:
  Ceny bytů rostou meziročně o 10 procent

  06.06.2016:
  Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?

  01.06.2016:
  Správný čas na investici do rekreačního objektu

  26.05.2016:
  Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývá necelý týden

  >>Archiv aktualit<<

Reklama

Home > Poradna > Převod bytové jednotky

Převod bytové jednotky

Nejdříve vysvětlím několik pojmů. Podle zákona o vlastnictví bytů je bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Každý byt má určitou podlahovou plochu. Je to součet podlahových ploch všech místností, včetně těch, které tvoří příslušenství bytu. Toto příslušenství může být umístěno i mimo byt. Jedná se například o sklep. Důležitým slovem je zde „místnost“. Z toho vyplývá, že do podlahové plochy bytu se nezapočítávají balkony, terasy a lodžie, i když patří jen k jednomu bytu a jsou určeny k výhradnímu užívání jeho majiteli. Přímo v zákoně se uvádí, že balkony, terasy a lodžie jsou společnými částmi domu.

 

Mezi další společné části domu patří základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny a vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, i když se nacházejí mimo dům, drobné stavby, které jsou příslušenstvím domu a společná zařízení domu (vybavení společné prádelny apod.).

 

Při prodejích bytů by se měl každému kupujícímu dostat do rukou dokument, který se nazývá Prohlášení vlastníka budovy. Je to dokument, který vznikne v době, kdy jsou v domě vymezeny jednotlivé bytové jednotky. Prohlášení vlastníka nechává zpracovat tedy původní majitel celého domu. To je pak povinnou přílohou k návrhu na vklad do katastru nemovitostí při prodeji prvního bytu v domě. K Prohlášení je nutné přiložit půdorysy všech podlaží, které určují polohu bytů a polohu společných částí domu a musí zde být uvedeny údaje o podlahových plochách jednotek.  

 

Prohlášení vlastníka musí mít písemnou formu. Určuje, které části budovy se stanou byty a které společnými částmi domu. Je stanoveno zákonem, co všechno musí Prohlášení obsahovat. Je to především označení budovy a jednotek dle katastru nemovitostí, jejich umístění, popis, příslušenství, podlahová plocha, vybavení. Dále určení společných částí budovy a stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotlivých bytů. Patří sem i označení pozemku podle katastru nemovitostí, práva a závazky, která se vážou k budově a k pozemku, a která přejdou při převodu z vlastníka budovy na vlastníky jednotek.

 

Nezbytnou součástí Prohlášení jsou pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na správu, údržbu a opravy domu, pravidla pro správu společných častí domu a určení osoby, která bude mít správu na starosti.  Vlastnictví jednotky vzniká několika způsoby: výstavbou jednotky provedenou na základě smlouvy o výstavbě, vkladem Prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí, na základě dohody spoluvlastníků budovy, na základě vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo vypořádání společného jmění manželů.

 

Doporučujeme

Prodej pozemků u obce Srubec

číslo : 365

Prodej pozemků o celkové výměře 10 186 m2 u obce Srubec, která se nachází v těsné blízkosti Českých ...

Prodej 100,–Kč / m2

Anketa

V jaké cenové relaci byste v současné době mohli financovat pořízení svého bydlení?

Reklama


 


 


 

blog bloger.cz

Články v tisku

   Týdeník