Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

  20.07.2016:
  Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

  15.07.2016:
  Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

  22.06.2016:
  Objem hypoték v květnu překonal 20 miliard. Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v dalším období?

  13.06.2016:
  Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

  07.06.2016:
  Ceny bytů rostou meziročně o 10 procent

  06.06.2016:
  Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?

  01.06.2016:
  Správný čas na investici do rekreačního objektu

  26.05.2016:
  Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývá necelý týden

  >>Archiv aktualit<<

Reklama

Home > Poradna > Kupní smlouva na nemovitost

Kupní smlouva na nemovitost

Hlavními náležitostmi smlouvy je  určení předmětu koupě a dohoda o kupní ceně. Kupní smlouva se dělí do několika článků. Nejdříve je třeba přesně specifikovat smluvní strany. Fyzickou osobu – občana určuje celé jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého bydliště. Právnickou osobu pak název firmy uvedený v obchodním rejstříku,  identifikační číslo, sídlo  a zastoupení fyzickou osobou, která za společnost jedná.  

 

Další článek určuje předmět smlouvy. V tomto případě je třeba přesně specifikovat, o jaký pozemek či budovu se jedná. K vymezení konkrétního pozemku užijeme parcelní číslo, údaje o tom zda se jedná o stavební parcelu, parcelu Katastru nemovitostí nebo Zjednodušené evidence, výměru pozemku, druh pozemku, u budovy číslo popisné, číslo parcely, na které budova stojí, způsob využití. Dále u  všech nemovitostí uvedeme obec, popřípadě část obce a katastrální území.

 

Následující článek obsahuje ujednání o koupi a ceně předmětu smlouvy. Měl by zde být vyjádřen projev vůle smluvních stran – tj. formulace, že prodávající prodává a kupující kupuje a přebírá předmět smlouvy. Následuje dohodnutá výše kupní ceny a smluvený způsob její úhrady. Je možné sjednat zaplacení i předání při podpisu smlouvy, nebo zaplacení pouze části ceny s tím, že zbytek bude uhrazen v budoucnu, anebo je možno vyjednat postupné splácení. Pak je potřebné vypsat přesný splátkový kalendář, uvést data splátek, jejich výši i způsob převodu financí Dále se doporučuje dohodnout si podmínky odstoupení od kupní smlouvy, případně sankce za nesplnění některé z podmínek kupní smlouvy.

 

Následují prohlášení jednotlivých stran. Prodávající v nich deklaruje, že je výlučným vlastníkem předmětu smlouvy a že předmět smlouvy nemá žádné faktické ani právní vady, zejména že není zatížen zástavním právem a neváže se na něj věcné břemeno. Kupující prohlašuje, že je se stavem předmětu smlouvy  seznámen. Je dobré ve smlouvě také uvést kdy a jak bude nemovitost fyzicky předána novému majiteli, včetně vyklizení a vystěhování prodávajícího. Jelikož se jedná o specifický předmět koupě – nemovitost - je potřeba vyřešit ještě vklad do katastru nemovitostí. Strany se shodnou na návrhu zápisů a v prohlášení jedna z nich deklaruje, že zápis zajistí a uhradí s tím spojené náklady.

 

Na konci uvedeme údaj o počtu vyhotovení, ujednání o účinnosti smlouvy a prohlášení o souhlasu s obsahem smlouvy. Pod informací o místě a datu sepsání smlouvy budou následovat podpisy smluvních stran.

 

Pokud potřebujete sepsat kupní smlouvu, využijte služeb naší realitní kanceláře. V krátkém termínu Vám vyhotovíme i další typy smluv.

 

Doporučujeme

Prodej pozemků u obce Srubec

číslo : 365

Prodej pozemků o celkové výměře 10 186 m2 u obce Srubec, která se nachází v těsné blízkosti Českých ...

Prodej 100,–Kč / m2

Anketa

V jaké cenové relaci byste v současné době mohli financovat pořízení svého bydlení?

Reklama


 


 


 

blog bloger.cz

Články v tisku

   Týdeník