Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

  20.07.2016:
  Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

  15.07.2016:
  Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

  22.06.2016:
  Objem hypoték v květnu překonal 20 miliard. Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v dalším období?

  13.06.2016:
  Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

  07.06.2016:
  Ceny bytů rostou meziročně o 10 procent

  06.06.2016:
  Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?

  01.06.2016:
  Správný čas na investici do rekreačního objektu

  26.05.2016:
  Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývá necelý týden

  >>Archiv aktualit<<

Reklama

Home > Poradna > Fond oprav

Fond oprav

Fond oprav je základním příjmem tzv. SVJ – společenství vlastníků jednotek. Vytvářejí  ho samotní vlastníci těchto jednotek, a to každoměsíčními příspěvky na určený účet.

Každý vlastník bytové jednotky přispívá do fondu oprav podle výše podílu na společných prostorách domu. Konkrétní výši podílu zjistíme buď z Prohlášení vlastníka nebo z Listu vlastnictví. Pro výši podílu je rozhodující většinou celková plocha bytové jednotky. Vše je popsáno v Zákoně č. 72/1994 Sb., kde je uvedeno, že vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Tento zákon připouští ale i to, aby se výše příspěvku do fondu stanovila podle jiných kritérií, než je plocha bytu. Přímo se tam píše: Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu.

Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech. Výši částky a den její splatnosti sděluje vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník. Není-li výbor nebo pověřený vlastník zvolen, rozhoduje se o výši částek nadpoloviční většinou všech vlastníků jednotek v domě.

Prostředky fondu oprav jsou určeny na údržbu, opravy, rekonstrukce společných částí domu nebo na stavebně – technické investice. Z fondu oprav může být hrazeno například i pojištění budovy nebo splátky úvěrů, půjček a dotací, veškeré nutné revize související z provozem domu, porevizní opravy, deratizace, úklid a nutná údržby kolem domu nebo i správní poplatky a výdaje spojené s vymáháním pohledávek vůči vlastníků, kteří neplní dané povinnosti.

Fond oprav je tedy určen pro společné části domu, mezi které patří všechny svislé rozvody vody, odpadu, plynu, elektrické energie, společná televizní anténa, obvodový plášť budovy včetně střechy a fasády a všechny společné prostory jako chodby, schodiště, sklepy, prádelny nebo sušárny.

Některá společenství vlastníků se snaží zvýšit objem prostředků třeba tím, že pronajmou nevyužívané části domu. Patří sem i příjmy z termínovaných vkladů nebo jiných finančních operací, které zhodnocují prostředky ve fondu, dále přijatá plnění z pojistných událostí souvisejících s domem, dary fyzických a právnických osob určených pro opravy a jiné mimořádné příjmy, o kterých vlastníci společně rozhodnou.

 

 

Doporučujeme

!!! ZAMLUVENO !!!
Prodej rekreačního zařízení Malý Ratmírov

číslo : 363

Prodej ubytovacího zařízení v rekreační oblasti Malý Ratmírov u Blažejova.Velká výměra pozemků, celk ...

Prodej 7 490 000,–Kč

Anketa

V jaké cenové relaci byste v současné době mohli financovat pořízení svého bydlení?

Reklama


 


 


 

blog bloger.cz

Články v tisku

   Týdeník