Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

  14.06.2021:
  Nové povinnosti při uzavírání koupě nemovitostí

  20.07.2016:
  Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

  15.07.2016:
  Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

  22.06.2016:
  Objem hypoték v květnu překonal 20 miliard. Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v dalším období?

  13.06.2016:
  Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

  07.06.2016:
  Ceny bytů rostou meziročně o 10 procent

  06.06.2016:
  Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?

  01.06.2016:
  Správný čas na investici do rekreačního objektu

  >>Archiv aktualit<<

Reklama

Home > Aktuality > Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník

 Od 1.1.2014 je účinný nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Bude nás provázet v našich aktivitách denně. Přináší mnoho nových principů, pojmů a postupů. Připomeňme si proto úvodem:

Věci se dělí na : 

 1. Hmotné - ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu
 2. Nehmotné - práva, jejichž povaha to připouští a jiné věci bez hmotné podstaty 

Nemovité věci jsou:

 • pozemky,
 • podzemní stavby se samostatným účelovým určením (metro, podzemní nádrže aj.),
 • věcná práva k podzemním stavbám,
 • práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (právo stavby),
 • věc, o které stanoví jiný právní předpis, že není součástí pozemku a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty (například ložiska vyhrazených nerostů),
 • jednotky - byt jako prostorově oddělená část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. To platí i pro nebytový prostor, soubor bytů nebo nebytových prostorů.

Součástí pozemku je:

 • prostor nad povrchem i pod povrchem,
 • stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s vyjímkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemkzu nebo upevněno ve zdech,
 • podzemní stavba, není-li nemovitou věcí, i když zasahuje pod jiný pozemek,
 • rostlinstvo na něm vzešlé.

Inženýrské sítě jsou zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení. Nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.

Zdroj:Asociace realitních kanceláří České republiky, Daně a nemovitosti, Ing. Petr Kout

Anketa

V jaké cenové relaci byste v současné době mohli financovat pořízení svého bydlení?

Reklama


 


 


 

blog bloger.cz

Články v tisku

   Týdeník